Zrušili vám trvalý pobyt? Máme pre vás riešenie

Odhlásenie trvalého pobytu robíme väčšinou dobrovoľne - či už pri sťahovaní alebo odchode do zahraničia. K zrušeniu pobytu však môže dôjsť aj z podnetu inej osoby, napríklad rodiča alebo iného vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bývame. Ako postupovať, keď vám niekto zruší trvalý pobyt? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

Trvalý pobyt - čo hovorí zákon?

Trvalý pobyt a povinnosti, ktoré súvisia s jeho hlásením, upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. V súlade s týmto zákonom je trvalý pobyt definovaný ako “pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.”

 

Trvalý i prechodný pobyt slúžia na účely evidencie občanov. Ako občan ste povinný nahlásiť pobyt v tzv. ohlasovni, ktorou môže byť vaša obec alebo v prípade Bratislavy a Košíc mestskej časti. Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Dôvody pre zrušenie trvalého pobytu sú rôzne

Zrušenie trvalého pobytu

#1 Sťahovanie

Sťahovanie patrí k najčastejším dôvodom odhlásenia trvalého pobytu. Ak sa sťahujete v rámci Slovenska, odhlásenie trvalého pobytu za vás vyrieši ohlasovňa, v ktorej prihlasujete novú adresu. Z pôvodnej adresy sa v tomto prípade odhlasovať nemusíte.

#2 Odchod do zahraničia

Iným dôvodom na zrušenie pobytu môže byť odchod do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť. Ak sa chystáte na takýto krok, ešte pred vycestovaním ste povinný ohlásiť skončenie trvalého pobytu príslušnej ohlasovni. Aj v prípade, že plánujete v zahraničí ostať dlhšie ako 90 dní, ale nemáte v úmysle trvalý pobyt zrušiť, ste povinný ohlasovni túto skutočnosť nahlásiť.

#3 Zrušenie trvalého pobytu inej osobe

Nakoniec sú tu ešte situácie, pri ktorých prídete o trvalý pobyt preto, že vám ho niekto zruší. Dôvody môžu byť rôzne a cieľom tohto článku nie je rozoberať ani motív k tomuto kroku, ani zápletky zložitých rodinných a iných vzťahov.

Zrušenie trvalého pobytu inej osobe

Hoci podľa zákona prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove alebo jej časti, v ktorej má nahlásený trvalý pobyt a má evidenčný charakter, existujú dôvody, prečo sa rieši odhlásenie trvalého pobytu inej osoby. Ak sa táto záležitosť týka aj vás, potom by ste mali vedieť, že vlastník nehnuteľnosti má na takýto krok skutočne zákonné právo.

Ak nemáte k budove alebo jej časti (napríklad bytu) žiadne užívacie právo, trvalý pobyt vám môže byť zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo na základe rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie).

 

Poznámka: Iná situácia nastáva, ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom budovy alebo jej časti, manželom alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. V takomto prípade návrh na zrušenie vášho trvalého pobytu podaný byť nemôže.

Zrušili mi trvalý pobyt. Čo teraz?

Ak patríte k tým, komu bol z akéhokoľvek dôvodu zrušený trvalý pobyt a nemáte možnosť prihlásiť sa na pobyt na inom mieste, stávate sa "papierovým bezdomovcom". Miestom vášho trvalého pobytu sa stáva obec, na ktorej území vám trvalý pobyt zrušili. Povedzme si však úprimne, že takéto riešenie nevyzerá v očiach okolia najlepšie. Ako svoju adresu následne uvádzate len adresu sídla obecného úradu, kde sú vám doručované aj písomnosti od štátnych orgánov. Obec vás potom na úradnej tabuli vyzve, že vám písomnosť bola alebo má byť doručená.

Riešením môže byť virtuálny trvalý pobyt

Oveľa efektívnejším riešením je virtuálny trvalý pobyt. Toto riešenie je vhodné nielen vtedy, keď vás niekto zbaví trvalého pobytu v jeho nehnuteľnosti, ale napríklad aj v prípade, že bývate v podnájme a prenajímateľ vám súhlas na trvalý pobyt nedá.

 

Na portáli MojPobox.sk ponúkame trvalý pobyt v Bratislave a v Nitre. So službou zriadenia trvalého pobytu vám neposkytujeme iba samotnú adresu. Spolu s ňou prijímame a preposielame aj všetky vaše poštové zásielky a poskytneme vám aj ďalšie užitočné služby. Súčasťou výhod je bezplatná a jednoduchá aplikácia. Zásielky i ich obsah máte dostupné na jeden klik odkiaľkoľvek na svete.

 

Zdroje:

  • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
  • Trend.sk: Ako zrušiť trvalý pobyt
  • Život.sk: Akým spôsobom môžem zrušiť trvalý pobyt bývalej manželke?

Ďalšie články z kategórie Trvalý pobyt

Postup zriadenia Trvalého pobytu

Prečítajte si krátky a jasný postup na zriadenie Trvalého pobytu.

Často kladené otázky - FAQ

Máte nezodpovedané otázky? Chcete k nám dať aj živnosť? Ako je to s doporučenými zásielkami?

Odpovede na tieto ako aj na ďalšie Vaše otázky nájdete v tomto článku.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si trvalý pobyt
ešte dnes.

Objednať trvalý pobyt
(C) Copyright 2012 - 2022 MojPobox.sk - Trvalý pobyt v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky