Trvalý pobyt Nitra: Ako ho vybaviť?

Služba Trvalý pobyt v Nitre s preposielaním korešpondencie

 

Stabilita trvalého pobytu

On-line evidencia doručenej pošty na trvalý pobyt

Stabilita

adresy

 

Adresa trvalého pobytu zostáva stabilná a nemení sa pri vašom sťahovaní.

On-line

evidencia listín


Príchod každej listiny na adresu trvalého pobytu je riadne zaevidovaný v on-line systéme.

Virtuálne sídlo - notifikácia

Virtuálne sídlo - skenovanie a preposielanie

E-mail a SMS

notifikácia


Automaticky sa pri doručení listiny na trvalý pobyt zasiela notifikačný email, poprípade aj SMS.

Skenovanie a

preposielanie


Cez on-line systém označíte listiny, ktoré chcete oskenovať do 24 hodín. Alebo tie, ktoré sa majú na druhý deň urýchlene preposlať.

  

Ak ste sa prisťahovali do Nitry a potrebujete si splniť povinnosť nahlásenia trvalého pobytu, navštívte ohlasovňu pobytu Nitra. Nájdete ju na Mestskom úrade v Nitre na adrese Štefánikova trieda 60.

 

Ohlasovňa pobytu Nitra - nahlásenia trvalého pobytu

Mestský úrad Nitra v tejto súvislosti uvádza, že pri hlásení trvalého pobytu ste povinní predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze (ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho rodný list zákonný zástupca),
  • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva),
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov; tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa, prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Ak nemáte k dispozícii list vlastníctva, resp. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva, ohlasovňa v Nitre si môže overiť vlastníctvo prostredníctvom informačného systému. Mestu Nitra však musíte uviesť údaje potrebné na jeho identifikáciu; teda číslo listu vlastníctva, súpisné číslo, číslo parcely a katastrálne územie. Ak však so sebou list vlastníctva budete mať, ohlasovňa vás vybaví rýchlejšie.

 

V prípade, že budete potrebovať potvrdenie o trvalom pobyte, ohlasovňa v Nitre vám ho vystaví za poplatok vo výške 5 eur. Nezabudnite na to, že zmena trvalého pobytu so sebou prináša aj zmenu dokladov a ďalšie ohlasovacie povinnosti. Tie sme pre vás spísali v článku Zmena trvalého pobytu: Ako na to?

Náš tip: Ak vlastníte elektronický občiansky preukaz, zmenu trvalého pobytu Nitra môžete nahlásiť aj elektronicky cez portál Slovensko.sk. Tento spôsob však môžete použiť iba v prípade, že ste vlastníkom, prípadne spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

Prihlásenie trvalého pobytu Nitra cez ohlasovňu je pre vás vhodný v štandardných situáciách, akým je napríklad sťahovanie do vášho vlastného bytu. A hoci ani bývanie v podnájme nie je ničím výnimočným, z hľadiska získania trvalého pobytu to už problém môže znamenať. Prenajímatelia spravidla nie sú príliš ochotní na to, aby nájomcom dovolili v byte nahlásiť aj trvalý pobyt. Aj pre tento prípad máme pre vás riešenie.

Služba Trvalý pobyt v Nitre

Služba Trvalý pobyt v Nitre od MojPobox.sk vám prinesie nadštandardnú starostlivosť. S virtuálnym pobytom v Nitre nezískate len obyčajnú adresu bydliska, ale aj celý rad výhod a užitočných služieb.

 

Nielenže preberáme a preposielame vaše poštové zásielky, ale ponúkame vám aj jednoduchú a bezplatnú aplikáciu, ktorá vám umožní mať kompletný prehľad o vašich zásielkach a ich obsahu kedykoľvek a kdekoľvek na svete.

 

Trvalý pobyt Nitra so službou MojPobox.sk získate v Starom Meste, na adrese Farská 50, 949 01 Nitra.

Čo všetko trvalým pobytom v Nitre získate?

  • dôveryhodnú adresu trvalého bydliska,
  • prístup do škôlok, škôl, lekárom v Nitre - v mieste obvodu trvalého bydliska,
  • lepšiu možnosť parkovania - pri parkovaní v Nitre platí, že rezidenti majú v mieste svojho trvalého bydliska zvýhodnené parkovanie,
  • možnosť voliť v meste pobytu a
  • množstvo ďalších výhod súvisiacich s trvalým pobytom v Nitre.

Ak ste živnostník, nami ponúkaná adresa pre trvalý pobyt Nitra vám môže po našom súhlase poslúžiť aj na účely vášho podnikania.

Nezáväzne objednať trvalý pobyt

Virtuálny trvalý pobyt je každopádne efektívnou alternatívou k bežnému trvalému pobytu, ak túto možnosť v Nitre nemáte. Kontaktujte nás a my vám so zriadením trvalého pobytu Nitra radi pomôžeme.

 

Zdroje:

  • Nitra.sk: Prihlásenie na trvalý pobyt

Ďalšie články z kategórie Trvalý pobyt

Trvalý a prechodný pobyt: Kde mám platiť poplatok za komunálny odpad?

Neviete, kde máte platiť poplatok za odpad? Ako súvisia poplatky s nahláseným trvalým alebo prechodným pobytom? Z príslušných zákonov sme pre vás vybrali ustanovenia, ktoré sa týkajú fyzických osôb - nepodnikateľov. Čítajte ďalej, všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Reálny vs. virtuálny trvalý pobyt: Aký je medzi nimi rozdiel?

Pojem virtuálny trvalý pobyt sa na Slovensku používa stále viac. Na druhej strane sa však stále stáva, že bežní ľudia jeho význam ešte nepoznajú. Aký je rozdiel medzi skutočným a virtuálnym pobytom? Kedy je vhodné využiť služby virtuálneho trvalého pobytu? A aké výhody vám prináša? Všetky tieto otázky vám zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Parkovacia politika Bratislava - ako parkovať výhodnejšie?

Parkovanie v našom hlavnom meste robí vrásky nielen jeho návštevníkom, ale i domácim obyvateľom a ľuďom žijúcim v podnájme. A hoci ani rezidenti neparkujú v Bratislave bezplatne, parkovacia politika ich cenovo zvýhodňuje. Ako teda parkovanie reguluje Bratislavský parkovací asistent PAAS?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si trvalý pobyt
ešte dnes.

Objednať trvalý pobyt
(C) Copyright 2012 - 2024 MojPobox.sk - Trvalý pobyt v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky