Dôležité adresy

Dôležité adresy pre Raču


Miestny úrad Bratislava - Rača

Kubačova 21

831 06 Bratislava

(Podateľňa a Kancelária prvého kontaktu)

 

Miestny úrad Bratislava - Rača

Alstrova 249

831 06 Bratislava

(Kancelária starostu, Stavebný úrad, Mediálne a marketingové oddelenie)

 

Daňový úrad Bratislava III
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava

 

Call centrum Finančnej správy 048/ 43 17 222

Mestský súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
836 07 Bratislava

Obvodný úrad Bratislava
odbor živnostenského podnikania
Tomášikova 46

832 05 Bratislava

Dopravný inšpektorát

- evidenčné úkony spojené s prihlasovaním vozidiel

Klientské centrum štátnej správy pri Okresnom úrade Bratislava 

Tomášikova 46 (bývalá IKEA)
831 04 Bratislava 3

 

Sociálna poisťovňa

Záhradnícka 31
829 02 Bratislava

 

Dôležité adresy pre Ružinov


Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

 

Daňový úrad Bratislava II
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava

 

Call centrum Finančnej správy 048/ 43 17 222

 

Mestský súd Bratislava II

Drieňová 69/5

821 03 Bratislava

 

Obvodný úrad Bratislava
odbor živnostenského podnikania
Tomášikova 46

832 05 Bratislava

Dopravný inšpektorát

- evidenčné úkony spojené s prihlasovaním vozidiel

Klientské centrum štátnej správy pri Okresnom úrade Bratislava 

Tomášikova 46 (bývalá IKEA)
831 04 Bratislava 3

 

Sociálna poisťovňa

Záhradnícka 31
829 02 Bratislava

 

Dôležité adresy pre Staré Mesto


Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

 

Daňový úrad Bratislava I
Radlinského 37
811 07 Bratislava

 

Call centrum Finančnej správy 048/ 43 17 222

 

Mestský súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
836 07 Bratislava

 

Obvodný úrad Bratislava
odbor živnostenského podnikania
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Dopravný inšpektorát

- evidenčné úkony spojené s prihlasovaním vozidiel

Klientské centrum štátnej správy pri Okresnom úrade Bratislava 

Tomášikova 46 (bývalá IKEA)
831 04 Bratislava 3

 

Sociálna poisťovňa

Záhradnícka 31
829 02 Bratislava

 

Dôležité adresy pre Petržalku

 

Miestny úrad Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

 

Daňový úrad Bratislava V
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava

 

Call centrum Finančnej správy 048/ 43 17 222


Obvodný úrad Bratislava

odbor živnostenského podnikania
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

 

Dopravný inšpektorát
- evidenčné úkony spojené s prihlasovaním vozidiel

Klientské centrum štátnej správy pri Okresnom úrade Bratislava
Tomášikova 46 (bývalá IKEA)
831 04 Bratislava 3

Sociálna poisťovňa
Kutlíkova 17
851 02 Petržalka

 

Dôležité adresy pre Nitru

 

Mestský úrad Nitra
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra
    
Daňový úrad Nitra
Damborského 5
949 01 Nitra

 

Call centrum Finančnej správy 048/ 43 17 222
    
Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra

Okresný úrad Nitra
odbor živnostenského podnikania
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
    
Evidencia vozidiel Nitra
Piaristická 5

949 01 Nitra
    
Sociálna poisťovňa
Slančíkovej 596

949 01

 

 

Ďalšie články z kategórie Rady a Tipy

Osobné vyzdvihnutie zásielok (TAKE-AWAY)

MojeSidlo.sk Vám prináša výnimočnú službu, vďaka ktorej sa dostanete bezproblémovo k svojim zásielkam.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si trvalý pobyt
ešte dnes.

Objednať trvalý pobyt
(C) Copyright 2012 - 2024 MojPobox.sk - Trvalý pobyt v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky